Marcus Kullman Podcast

Lyssna på proffessionellt inlästa publikationer hos Spotify
Marcus Kullman podcast
Spotify

Genom åren, sedan 2002, har jag på ett eller annat sätt arbetat inom området av gränssnittsutveckling och interaktionsdesign. Är jag utvecklare eller designer? och vad arbetar jag helst med? det är frågor som jag ofta fått tidigt i en rekryteringsprocess eller en uppdragsdialog.

En vanlig missuppfattning, ett ord jag i detta sammanhang faktiskt föredrar den engelska översättningen "misconception" av, är att detta mynt bara har två sidor. Vi har de behov, förutsättningar och beteendemönster som karaktäriserar användaren på den ena, den tekniska domänen instansat på den andra, men vi har också en kant. Det är på denna kant jag ser mig själv, varken orienterad mer åt det ena eller det andra, utan med armarna utåt sidorna för att försöka kombinera de båda i balans. När jag startade mitt första företag, för nu över 20 år sedan, var det en och samma sak—och det är det fortfarande. Utan att hålla mig uppdaterad och engagerad inom båda rön, idag kanske mest kända som frontend-utveckling och UX-design, skulle jag heller inte känna att jag hade någon särskild expertis inom något av dem. En spetskompetens är ingen nisch utan förutsätter en bred förståelse och jag har faktiskt arbetat i fler roller än bara så:

Genom åren har jag varit lärare (i programmering), gjort efterforskningar och skrivit en bok, jag driver en podcast och blogg, genomför workshops, jag har varit SCRUM-master, projektledare, teamledare och även fotograferat professionellt på såväl hel- som deltid. Mitt arbete har alltid varit en stor del av min "fritid" och självförverkligande av olika slag; fysisk aktivitet, att läsa, konst och uttryck har alltid motiverat mig. Jag gillar grafisk form och CGI, vetenskaplig metodik, psykologi och filosofi, film… Allt av detta är något jag integrerar genomgående i mitt arbete och som det ännu verkar, även framgångsrikt så.

Så, för att svara på denna vanliga fråga jag ofta möts av: Jag är både designer och utvecklare, eller inget av det. Jag har varit detta för många väletablerade och kända varumärken inom privat sektor. Jag har arbetat offentligt och även militärt, internationellt, som frilanskonsult, anställd konsult och som anställd.

Denna hemsida är egenutvecklad och därför ett bra referenscase för uppdragsgivare. Den har närmast maxresultat i SEO- och prestandatester såsom Google Lighthouse, samt så har den listats på såväl Contentfuls showcase-sida ("Headless" CMS-verktyg jag använder) som på sidan awwwards.com. Den byggd i React och med ramverket Next.js 13, där jag bland annat använder den nya appdir/layout tekniken. Sidan är skriven i TypeScript och jag använder React Testing Framework (Jest) för enhetstester, samt Cypress för integrationstester. För styling använder jag SCSS Modules och till grund för utseendet ligger ett egenframtaget Designsystem. Designen är responsiv och sidan kan även installeras och köras som en Progressiv webbapplikation (PWA).