Om mig

Mångfacetterad, oberoende IT-konsult som erbjuder tjänster inom utveckling, design & innehållskapande.

Sammanfattningsvis arbetar jag inom området av gränssnitt och interaktion, med teknik och psykologi kopplad till användarbeteende och perception. Detta innefattar utveckling på klientsidan (frontend), UI/UX-design, tjänstedesign, visuell och digital design, bildskapande och fotografi samt även textuellt innehåll.

  • Digitalt beteende och perception
  • Användarupplevelse och design
  • Senior frontend-utvecklare (+15år, nivå 5)
  • Prisbelönt UI-designer
  • Etablerad professionell fotograf
  • Erfaren agil projektledare, lead-utvecklare & teamledare
  • Certifierad SCRUM-master
  • SEO och CRO
  • Jag skriver och arbetar redaktionellt
Kunder & Uppdrag

Genom åren har jag haft möjligheten att få arbeta med många fantastiska personer, varumärken och företag. Till viss del på grund av en bred kompetensprofil, men jag tror framförallt till följd av ett brett intresse, har projekten haft väldigt olika karaktär; jag har fotograferat Game of Thrones-stjärnor och Nespresso-kampanjer, analyserat åt Oscars-nominerade Chimney Group, arbetat med utveckling och design för det internationella storbolaget Mercuri Urval, samt även för SAAB Group—som jag även hjälp med visualisering och produktpresentationsmaterial. Jag har arbetat för svenska staten och under militära säkerhetsprotokoll.

Om design

Design är ett brett begrepp, eller kanske snarare en process som består av flera steg. Inledningsvis kan ett möte eller workshop, för att skapa förståelse och samsyn, vara värdefullt. Även användarintervjuer kan vara en viktig komponent i förarbetet; för att bättre förstå drivkrafter, behov och beteenden—hos såväl verksamheten som hos användaren. Designarbetet i den konceptuella fasen kräver kreativitet och abstraktionsförmåga, det är då insikter sammanställs men också då inskränkta tillvägagångssätt ifrågasätts. Det handlar om att döma verkligheten såväl som att förhålla sig till den (överjaget), med en integrerad agressivitet (den Jungianska Skuggan).

Utifrån ett holistiskt och objektiv perspektiv gestaltas projektets mål och syfte genom visualisering, skapa interaktiva prototyper och konkretisering av komplexa scenarion och kontexter. Ögat står för närmare 50% av hur vi uppfattar världen och ögat uppdaterar modellen, eller linsen genom vilken vi forcerar verkligheten. Att lösa problemen i designfasen är avsevärt mindre kostsamt att lösa det i kod, inte minst när applikationen redan är i bruk.