Marcus Kullman

Marcus Kullman

Frilanskonsult

Min bok om design

Medan vi som designers, utvecklare, projektledare och produktägare navigerar genom teknologins föränderliga domän, i gränslandet mellan vad vi tror oss veta och vad vi i stunden värderar, är samtidigt den allmänna uppfattningen att vår vetenskap aldrig haft en åsikt om vad vi faktiskt borde värdera. Vår ambition identifieras istället i de berättelser vi berättar för oss själva och samtidigt försöker förankra i den objektiva världen. Vi hittar löpande mer eller mindre korrekta lösningar och svar, inte på vad som är, utan vad som borde vara—på vad som är rätt eller fel ambition med vår utveckling. Det är en avgörande process för oss, såväl individuellt som kollektivt. Det är vår uppgift söka dessa svar, men också vårt ansvar att säkerställa deras riktighet. Vad menas då med riktighet? Det är här en intellektuell pragmatism kommer in i bilden: riktighet betyder att när tolkningen ageras ut i världen, ser vi det förväntade utfallet inom en specifik tidsram.

Syftet med denna bok är att hjälpa dig att göra just det. Att lämna dig med lite nya tankar, men framförallt nya verktyg, genom att redogöra för hur begreppet Kognitiv design används och definieras inom området av webb- och applikationsutvecklingen. USER är en fördjupning i den avsiktligt designade interaktionens domän, där det centrala är relationen till dess syfte, samt förutsättningarna som ger oss våra perspektiv på detta syfte.

Intresserad av att läsa mer?

Kapitel finns tillgängliga i både ljud- och textformat, via min Podcast på Spotify, på YouTube eller direkt här nedan:

Abstrakt

User